Het Veem

Het Veem


Op 30 oktober 2004 verscheen het nieuwste boek van Klaas Knaap. 'HET VEEM' genaamd. Het boek gaat over de geschiedenis van en de herinneringen aan Zaans Veem. Klaas werkte daar 42 jaar. Hij begon er op 15 jarige leeftijd als jongste bediende in 1963. Reeds in het jaar 2000 was Klaas bezig met dit boek. Het boek kwam half september 2004 gereed en werd op 30 oktober 2004, tijdens de landelijke archievendag gepresenteerd aan burgemeester Peter Tange van Wormerland en wethouder Linnekamp van Zaanstad. De presentatie vond plaats in het Gemeente Archief van de gemeente Zaanstad aan de Hoogstraat in Koog a/d Zaan. Daar verzorgde Knaap


Het boek is een historische beschrijving van Het Zaans Veem, vanaf de oprichting in 1825 door de Koger familie de Boer, tot heden.


In 1937 verhuisde het kantoor van Zaans Veem van Koog aan de Zaan naar de Hemmes aan Het Kalf in Zaandam. Het bedrijf verruilde een loods aan Het Broodkorfspad in Koog a/d Zaan, voor de grijze plaatijzeren loodsen langs de Zaan. Deze waren gedurende 70 jaar beeldbepalend voor de Zaanoever bij de Hemmes.


Vanaf Verkade had men een prima zicht op de brand

In 'Het Veem', komt met name de legendarische brand van het Zaans Veem van 15 oktober 1954, in 2004 50 jaar geleden, zeer uitgebreid aan bod.


Zoals veel Zaankanters weten, was dit de grootste brand die ooit in de Zaanstreek woedde. In het boek staan een aantal foto's van die brand. Tot nu toe niet eerder gepubliceerde feiten over de brand, komen aan bod in dit unieke boek. De brand spreekt bij velen nog steeds tot de verbeelding. De tentoonstelling over de brand, waarin ook een kindertekening van de schrijver, was in november te zien in de bibliotheek voor de Zaanstreek aan de Vermiljoenweg 9 in Zaandam, waar Knaap tevens een lezing over de brand en zijn boek hield.


In het boek lopen een aantal gebeurtenissen en anekdotes als een rode draad door de historische feiten heen. Het ‘vemen’, was al populair sinds de oprichting van de VOC. Uit die tijd stamt de hoedentraditie zoals de namen Groenhoedenveem en Blaauwhoedenveem, verraden. Klaas Knaap werkt van 1963 tot heden bij het bedrijf, dat thans Furness Logistics heet en tekende veel zaken op, zoals een mogelijk KGB agent die gebruik maakte van de telex van het bedrijf om zijn informatie naar Bulgarije te zenden.


In de tijd van het IJzeren Gordijn een reden om de BVD over huis te krijgen! Ook de rol die het bedrijf speelde in de tweede wereldoorlog wordt belicht. Het was een plaats van samenkomst voor het verzet en illegale praktijken, zoals de opslag van wapens, voedsel, boten en auto's. (In loods Insulinde werden zelfs door de BS'ers schietoefeningen gehouden)


Tevens wordt melding gemaakt van een scheepvaartverbinding tussen Zaandam en Londen met de Zaan-Londen Lijn. De coaster Hondsbosch maakte daarvan vanaf 1952, deel uit. Lees wat er op de Hemmes werd gestort, om het schiereiland op te hogen om er een winterberging voor boten te starten. Een probleem waar Zaanstad vandaag de dag nog steeds mee worstelt. In de epiloog wordt de connectie met de brand van Furness Logistics op 3 juli 2003 aangetoond. (De zoveelste cacaobrand in de Zaanstreek!) Dat nou net de heftruckchauffeur, die bedolven was onder de cacao, een oud Zaans Veem werknemer moest zijn! Het boek wordt afgesloten met een personeel lijst en een lijst met controleurs vakjargon, met speciale namen voor getallen, die inmiddels al veel reacties heeft opgeleverd. Knaap werkte in 2003 40 jaar bij het bedrijf. Het boek bevat ruim honderd, meest historische foto's en is verkrijgbaar bij alle Zaanse Boekhandels, zoals Bruna Zaandam.

Prijs € 16,90
ISBN:90-76973-13X


Reacties van lezers

Inmiddels zijn al enige brieven binnengekomen van o.a. Dhr. B. Bronke uit Koog aan de Zaan. Hij was nauw betrokken bij de afwikkeling van de verzekering m.b.t. de brand van 15 oktober 1954. Hij werkte destijds bij de schade-afdeling van de firma C. Avis in Wormerveer. W.F. Allan, oud directeur van Zaans Veem, was zijn oom. Hij weet nog dat de heren de Boer en Allan, hun kantoortje achter het huis aan de Lagedijk D3. hadden.(Het adres was eigenlijk het erf van de familie de Boer, Raadhuisstraat nr. 80) Zij hadden een fantastisch uitzicht op de Hemmes en Zaan en konden zo de bouw van hun nieuwe loods ‘Insulinde’, gade slaan.


Dhr. Herman Rol, oud boekhouder van Zaans Veem heeft het boek met genoegen gelezen en heeft het ook namens mij aan Jaap Keijzer gegeven.


Peter van Herwaarden, een collega, vroeg mij. ‘Zing dat lied nog eens dat je voor de dames op de typkamer zong’. Ik kon het hem nog zo voorzingen. ‘Ik vind het boek, vlot en leuk geschreven Klaas’, was zijn reactie.


Joop Fluiter, een chauffeur bij Furness: ‘Klaas, met name de lijst met vakjargon vind ik heel er leuk, al die namen voor de getallen 1 tot honderd, geweldig!’.


Wie volgt...